מס"ע - מנהלים מעריכים מורים – בין תפיסה לביצוע
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
29.11.10 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

מנהלים מעריכים מורים – בין תפיסה לביצוע

מהמדור: הערכת הוראה
מקור וקרדיט :
קורלנד, חנה. "מנהלים מעריכים מורים – בין תפיסה לביצוע",  עיונים במינהל ובארגון החינוך, ע"ע 272-323.
מחקר חלוץ זה בא לשפוך אור על עמדות המנהלים ביחס להערכת מורים על מנת להבין את מידת החשיבות שהם מייחסים להערכת מורים כחלק מתפיסת התפקיד שלהם, מהן המטרות של הערכת המורים? כיצד הם עושים זאת ומהם הגורמים החוסמים או המסייעים למנהלים בכל הקשור להערכת מורים? תפיסותיהם של 12 מנהלי בתי ספר יסודיים את הערכת המורים בבתי הספר היסודיים , במגזר היהודי באזור הצפון , נחקרו באמצעות ראיונות עומק.
 ממצאי המחקר מצביעים על פער בין תפיסה לבין ביצוע: בין תפיסת המנהלים את הערכת עבודת המורים כחשובה וכתורמת להתפתחותם המקצועית, לאיכות ההוראה ולהישגי התלמידים, לבין פעולות ההערכה עליהן הם מדווחים. נמצא שלרוב ההערכה אינה מקצועית, אלא חד-כיוונית, והעדות היחידה לביצועי מורים נאספת ברובה על ידי המנהלים. אלה מרבים באופן יחסי לעשות שימוש בהערכה סמויה, מניפולטיבית, אינטואיטיבית, ומזדמנת וממעטים יחסית לעשות שימוש בתהליכי הערכה שיתופיים, עקביים ושיטתיים הכוללים כלים וקריטריונים מובנים , תקפים ומהימנים. נראה שפער זה קשור לממצאי המחקר הנוכחי המצביעים על חסמים פנימיים, שמקורם במנהלים עצמם, וחסמים ומגבלות חיצוניים, שמקורם בקובעי המדיניות.

תגובות (5)

03.07.16 נחמה ריצ'ארדסון    |   סמינר הקיבוצים
אשמח לקבל את המאמר השלם, לעבודת הגמר שלי. תודה!
13.12.11 עמי סלנט    |   פורטל מסע
שלום ,

כתב העת "עיונים במינהל ובארגון החינוך , נמצא בספריה המרכזית של אוניברסיטת חיפה ואולי גם בספריית ביה"ס לחינוך בהר הצופים בירושלים .
13.12.11 מלכה בלוטשטיין    |   משרד החינוך-מנהל תקשוב ומערכות
אני חוזרת על בקשתי- המאמר המלא, היכן ניתן להשיגו
12.12.11 דן ישראלי
רוצה המאמר
23.06.11 מלכה בלוטשטיין    |   מינהל תקשוב ומערכותמשרד החינוך
נעוניינת במאמר המלא, כיצד ניתן להשיגו?