מס"ע - פסיכולוגיה בחינוך במאה ה-21 / פרופ' אבנר זיו וד"ר נעמי זיו. מהדורה השלישית של הספר
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
18.11.10 לינק   

פסיכולוגיה בחינוך במאה ה-21 / פרופ' אבנר זיו וד"ר נעמי זיו. מהדורה השלישית של הספר

מהמדור: פסיכולוגיה חינוכית
בימים אלו רואה אור "פסיכולוגיה בחינוך במאה ה- 21", ספרם של פרופ' אבנר זיו וד"ר נעמי זיו. זוהי המהדורה השלישית והמעודכנת של הספר המוערך "פסיכולוגיה בחינוך", שראה אור לפני כשלושים שנים. הספר מתבסס על ממצאים חשובים ומעניינים ממחקרים עדכניים בתחומים שונים ובהם: תלמידים עם לקויי למידה, מחשבים ויעילותם או אי יעילותם בחינוך, השפעותיה השונות של התקשורת האינטרנטית על תלמידים, על יחסי מורה – תלמיד, על דרכי ההוראה ועוד.
מסקנה מעניינת העולה מהספר מתייחסת לשימוש במחשב ולפיה: על אף שבכל תיאוריות הלמידה נטעו תקוות גדולות במחשב והניחו כי השימוש בו ישנה את פני החינוך, הדבר לא כך. המחשב אינו יכול לחליף את המורה ורק שימוש מושכל בו, ככלי מסייע, עשוי להביא לשיפור מה בהוראה ובלמידה.
בספר יש התייחסות לנושאים חשובים נוספים ובהם: הנעה ללימודים, תהליכי למידה וגורמים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים התורמים ללמידה מחד גיסא והמעכבים למידה מאידך גיסא. בנוסף לכך בוחן הספר את תפקידי בית הספר, שיטות ההוראה, וההשלכות של כל אלה על הלמידה.  
הספר פסיכולוגיה בחינוך במאה ה- 21, בהוצאת "המו"ל- יחדיו", הוא פרי עטם של אב ובתו:
על עבודתם המשותפת ביצירת הספר אומרים השניים: "חברנו יחד אב ובתו: שנינו למדנו פסיכולוגיה, שנינו מכירים בחשיבות העבודה החינוכית ושנינו סבורים כי חשוב ביותר ליישם את הידע הפסיכולוגי בפעילות החינוכית השוטפת. על אף שאנו מייצגים שני דורות גישתנו דומה, והשילוב של הניסיון, התובנות ונקודות המבט תרמו ליצירת ספר זה."
מס' עמודים: 520.