מס"ע - קסמי מסע –רכישת הקריאה ותלאותיו
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
29.08.10 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

קסמי מסע –רכישת הקריאה ותלאותיו

מהמדור: קריאה, כתיבה וטקסטים
מקור וקרדיט:
 
 לביא ארטמן , " קסמי מסע –רכישת הקריאה ותלאותיו", בתוך: החינוך וסביבו – שנתון מכללת סמינר הקיבוצים,  ל"ב , תש"ע – 2010.
 
אחת מן הסוגיות השנויות במחלוקת בקוגניציה של הקריאה קשורה לשאלה כיצד בפרק זמן קצר יחסית הופך הגירוי האורתורגרפי (מילה כתובה) באופן ישיר , וללא צורך בקידודו להגאים, לישות המפעילה באופן אוטומאטי את היגויו. במאמר זה מוצע תיאורטי לתיאור רכישתה של האוטומטיזציה של הקריאה המבוסס על התפיסה של "סינתזה תוך אנאליזה". במאמר מוצגות מספר עדויות ראשוניות התומכות במודל המוצע, כמו גם השתמעויות הנובעות מן המודל לגבי הבנת התפתחות רכישת הקריאה והמשגת הקשיים הכרוכים בה (דיסלקסיה התפתחותית).
 
 

תגובות (1)

04.04.18 עולה שלאעטה
סטודנט