מס"ע - מחקר: חשיבות ההנחיה המוקדמת לפני למידה שיתופית של תלמידים
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
02.05.10 לינק   

מחקר: חשיבות ההנחיה המוקדמת לפני למידה שיתופית של תלמידים

מהמדור: דרכי הוראה
מקור וקרדיט:
 
White, RobertDinos, Sokratis. "Investigating the Impact of Mediated Learning Experiences on Cooperative Peer Communication during Group Initiatives", journal of Experiential Education, v32 n3 p226-238 2010.  
 
מטרת המחקר הייתה לבדוק האם יצירת הבנייה מונחית לפעילות של למידה שיתופית יכולה להשפיע על התנסויות תלמידים במטלות של פתרון בעיות. אוכלוסיית המחקר היו תלמידי כיתות ח' בארה"ב. קבוצת הניסוי של התלמידים השתתפה בפעילות של למידה שיתופית עם הנחייה Mediated Learning Experience (MLE) כאשר במהלך ההתנסות קיבלו התלמידים בקבוצת הניסוי הנחיה מוקדמת שנועדה לכוון אותם  ליצירת אמון, תקשורת בונה ולמידת עמיתים . בעקבות סדנת ההנחיה המתווכחת הופעלו התלמידים במטלות של למידה שיתופיות בניגוד לקבוצת הבקרה שלא קיבלה הנחייה דומה לפני ההתנסות. ממצאי המחקר מוכיחים כי למידה שיתופית אינה נוצרת מעצמה אצל תלמידים אלא יש לטפח אותה באמצעים מכוונים מראש. מסקנות המאמר מצביעות על חשיבות הנחיית תלמידים לפעילות למידה שיתופית בהבניה של הנחיה לקראת עבודת צוות,  תקשורת בין עמיתים וכדומה