מס"ע - לחץ בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
18.03.10 תקציר    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

לחץ בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה

מהמדור: סטודנטים להוראה
מקור וקרדיט :
 
שרית סגל , חנה עזר. " לחץ בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה
,  בתוך :  מכללת לוינסקי , יום סגל חוקר – חוקרים במכללה 10 , 24 בינואר 2010 .
 
 
 
לחץ בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה
 
ד"ר שרית סגל וד"ר חנה עזר
 
תקופת ההכשרה להוראה מהווה צומת מצבי-לחץ הנובעים ממקורות הקשורים בלימודים ובחיי היומיום של הסטודנטים. המחקר הנוכחי בחן את מוקדי הלחץ במהלך ארבע שנות ההכשרה, דפוסי ההתמודדות עם מצבים אלה והשפעת הלחץ על תחושת הרווחה המקצועית כפי שמשתקפת במוטיבציה להוראה ובתחושת המסוגלות העצמית אצל סטודנטים בישראל ובפינלנד.
 
במחקר השתתפו 668 סטודנטים ממכללות להוראה, 526 מתוכם מישראל   ו-142 מפינלנד.
 
נמצא שבאופן כללי עוצמת הלחץ הכללי בקרב המשתתפים מישראל גבוהה   משל המשתתפים מפינלנד מיפוי מצבי הלחץ העלה ארבע קטגוריות שמסודרות הירארכית: לחצים חיצוניים > פחד קהל > תחושת בדידות > לחצים אקדמיים. עוד נמצא כי הלחצים משפיעים באופן דיפרנציאלי על שני ההיבטים של הרווחה בהכשרה להוראה: המוטיבציה לעסוק בהוראה מושפעת מהלחצים האקדמיים והמסוגלות העצמית מושפעת מלחץ בעל אופי ממוקד יותר של פחד קהל. אין הבדלים בין הקבוצות בתפיסת רמת האושר והרווחה המקצועית והן ברמה בינונית- גבוהה. אך משתתפי המחקר מישראל תופסים את המסוגלות העצמית שלהם בהוראה ברמה גבוהה יותר מהמשתתפים מפינלנד והמוטיבציה שלהם להוראה נמוכה יותר.
 
אשר לדפוסי התמודדות, נמצא כי הנכונות לפנות לעזרה בלתי-פורמאלית קשורה למוטיבציה גבוהה להוראה ולתחושה של מסוגלות עצמית, כאשר באופן כללי המשתתפים מפינלנד פונים לעזרה יותר מהמשתתפים מישראל לכל מקורות העזרה.
העבודה מפרטת המלצות שנגזרות מן הממצאים.

תגובות (2)

12.01.11 עמנואל כהן    |   David Yalin
אבקש לשלוח לי את המאמר
18.06.10 ,ר מאירה איזנהמר    |   בי"הס לחינוך, אוניברסיטת בר-אי
אשמח לקרוא את המאמר המלא, ולעמוד יותר על הסיבות ליכולת לפנות לקבלת עשרה