מס"ע - מחקר : שילוב טוויטר בקורסים מתוקשבים באוניברסיטה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
14.03.10 לינק   

מחקר : שילוב טוויטר בקורסים מתוקשבים באוניברסיטה

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות
מחקר : שילוב טוויטר בקורסים מתוקשבים באוניברסיטה
Jutta Pauschenwein and Anastasia Sfiri. Adult Learner’s Motivation for the Use of Micro-Blogging During Online Learning Courses , International Journal of Emerging Technologies in Learning (JET ), vol. 5 , no. 1 ( 2010).
המחקר הנוכחי שנערך באוניברסיטה באוסטריה ביקש לבדוק האם שימוש בטוויטר במהלך קורסים אקדמאיים תורם למוטיבציה של הלומדים. הלומדים, מרביתם מורים שלמדו בקורסים מתוקשבים באוניברסיטה , שילבו את חילופי המידע הלא פורמאליים באמצעות הטוויטר. במחקר הנוכחי , המורים המשתלמים למדו בקורס אקדמאי ליישומים דידקטיים בהוראה מקוונת. שיטת המחקר הייתה הן כמותית והן איכותנית ונועדה לבדוק האם חילופי המידע הלא פורמאליים בין משתתפי הקורס תרמו למוטיבציה של הלומדים בשלבים שונים של הלמידה בקורס. ממצאי המחקר מוכיחים כי חילופי מידע במערכת טוויטר בין קהילת לומדים בקורס מתוקשב תורמים לצמיחה אישית של הלומדים ואחראים לכן גם למוטיבציה שלהם בכל שלבי הקורס.
הפוטנציאל של טוויטר בחינוך