מס"ע - חקרשת ככלי פדגוגי בחינוך מיוחד
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
10.02.10 לינק   

חקרשת ככלי פדגוגי בחינוך מיוחד

מהמדור: חינוך מיוחד ולקויי למידה
מקור וקרדיט לחוקרים: הילה הדסין לוריא (אוניברסיטת חיפה), מיקירונן (מכון טכנולוגי חולון), אולגה יליזרוב (אוניברסיטת חיפה(.

המחקר בחן את הישימות, הפוטנציאל והאתגרים של שימוש בגישת החקרשת ( WebQuest)  כאמצעי למידה עבור תלמידים בעלי לקויות מורכבות וככלי להגברת יכולת התכנון שלהם. במסגרת המחקר פותחה פעילות חקרשת ייעודית שנועדה בעיקר לטיפוח יכולת התכנון. התלמידים התבקשו לתכנן יום כיף כתתי, תוך התחשבות באילוצים מוגדרים מראש של משך האירוע והמרכיבים שייכללו בו. את המידע הדרוש יכלו המשתתפים למצוא באתרי אינטרנט.

הפעילות יושמה בכתה של מוסד לחינוך מיוחד ולוותה בתצפית מובנית. יכולת התכנון של המשתתפים לפני ואחר הפעילות נבחנה באמצעות משימת קדם ובתר דומות. ממצאי המחקר מעידים על יעילותה של פעילות החקרשת ככלי להגברת יכולת התכנון בקרב תלמידים בעלי לקויות מורכבות וככלי יעיל ללמידה ולהגברת מוטיבציה ( הילה הדסין לוריא , מיקי רונן , אולגה יליזרוב ).
קישור למאמר המלא..

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח