מס"ע - מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
14.06.09 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית

מהמדור: מורים מתחילים
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית
מאת: ד"ר נירה על-דור
מקור וקרדיט: ירחון מכון מופ"ת, יוני 2009, גליון מס' 38
מטרת המאמר היא לתאר תכנית הכשרה לחונכי סטאז' באמנויות, הפועלת במכללת סמינר הקיבוצים בשבע השנים האחרונות , ומאפשרת עיצוב מודל קליטה משופר של מורים חדשים במערכת החינוך. תכנית הכשרה זו מתקיימת בגיבויו של גף הסטאז' במשרד החינוך - במימון ובתכנים – ומיושמת ביוזמתה של המפמ"ר למחול, נורית רון, בשיתוף עם ראש בית הספר לאמנויות המחול דאז, תרצה ספיר.
החידוש בתכנית הוא במודל אשר בבסיסו הגישה המערכתית (Andreae, 1996)  גישה זו, הלקוחה מתחום המדעים ,מדגישה את השאיפה לאיזון דינמי  ( הומיאוסטזיס ) בין כל מרכיבי מערכת כלשהי. איזון זה , שיידון בהמשך המאמר , מביא בחשבון כל מרכיב במערכת באופן שווה ומחייב תקשורת יעילה ובונה בין כל הגורמים. המאמר מתאר את הגישה המערכתית בהקשר של קליטת מורים חדשים בבתי הספר ,ולכן מתייחס לכל אחד ממרכיבי המערכת: ליווי המתמחים, הכשרת החונכים ובתי הספר – כקולטי מתמחים,  המיישמים את החזון ואת המטרות של מערכת החינוך.

תגובות (2)

07.04.15 צורן יוכי    |   אחווה
אני זקוקה למאמר של נירה על דור מודל לקליטת מורים
28.12.13 חן זהבי    |   חווה חקלאית פ"ת
מעונינת בחומרים הנוגעים למורה חונך