מס"ע - הוראה לשם הבנה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
09.06.09 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

הוראה לשם הבנה

מהמדור: תפיסות ותיאוריות פדגוגיות
הוראה לשם הבנה
 
תגובת הלומדים למטלה לא רק מעידה על רמת ההבנה הנוכחית שלהם, אלא גם מקדמת אותה. באמצעות הפעלה של הבנה בתגובה למשימה מסוימת הם משיגים הבנה טובה יותר.
מורה יכול מדי פעם להרצות או לבדוק מבחן, אך פעילות זו רק תומכת בלמידה העיקרית ולא מרכזית.
ד"ר סטון  טוענת  שתמיד צריך להיות "עם היד על הדופק" וטוענת שהשימוש במסגרת הוראהלשם הבנה ולשיפורן של תוכניות ודרכי עבודה, כרוכה בחקירה מתמשכת.
לדבריה, למידה להבנה מתרחשת בעיקר באמצעות עיסוק רפלקטיבי בביצועי הבנה נגישים אך מאתגרים.
 
הספר הוראה לשם הבנה מסכם מפעל עיוני ומעשי של קבוצת חוקרים מבית הספר לחינוך של הרווארד ומורים מבתי ספר בבוסטון, אשר שיתפו פעולה במשך עשר שנים במטרה לפתח תפישה חדשה של הבנה ומסגרת יישומית של הוראה לשם הבנה. נקודת המוצא של מפעל זה היא בהנחה שמטרת ההוראה היא טיפוח הבנה של מהות הנושאים הנלמדים ולא זכירה של פרטי ידע לצורך הפגנה בבחינות. כדי להפוך מטרה זו למעשית פיתחו החוקרים והמורים את "תפישת הביצועים של הבנה", לפיה הבנה נבנית על ידי סדרה של מהלכי חשיבה מוגדרים עם ידע, ומסגרת מעשית של "הוראה לשם הבנה" המבוססת על ארבעה שלבים. הספר הוראה לשם הבנה משלב באופן מופתי תיאוריה מעמיקה ומעשה תכליתי. 
פרקיו של הספר הוראה לשם הבנה נכתבו על ידי חוקרים ומורים שהובילו את המפעל של פיתוח ויישום "תפישת הביצועים של הבנה". המפעל והספר המסכם אותו הונחו על ידי שני חוקרים ידועי שם ומנהליו של "פרוג'קט זירו" - מסגרת לפיתוח תיאוריות מעשיות בחינוך של בית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד - דיוויד פרקינס והווארד גרדנר. הספר נערך על ידי מרתה סטון וויסקי, חוקרת בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד.
 

תגובות (1)

25.11.10 נסיר פאעור    |   חט"ב טמרה
אני מעוניין בהערות או ביקורת על מהי הוראה לשם הבנה .(פרק 3)