מס"ע - אלימות מילולית בין מורה לתלמידים בכיתות ו'
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
02.03.09 סיכום   

אלימות מילולית בין מורה לתלמידים בכיתות ו'

מהמדור: סביבות למידה
מקור וקרדיט :
גייגר ברנדה (2008). אלימות מילולית בין מורה לתלמידים בכיתות ו', מכללת בית ברל.
מטרת המחקר היא לתת קול לתלמידי כיתות ו' ולאפשר להם להביע במילים ובשפה שלהם חוויית התנסות באלימות מילולית ורגשית, המתרחשת בין מורה לתלמיד בכיתות ו'. המחקר מתבסס על גישת "האינטראקציה הסימבולית" לפיה אנו יוצרים מציאות ומגיבים אליה בהתאם למשמעות ולפענוח מסרים המשודרים אלינו .
המחקר נעשה בשיטה איכותית. אוכלוסיית המחקר כללה 232 תלמידים מכיתות ו' מתוכם 106 בנות. התלמידים חולקו לקבוצות הומוגניות בנות חמישה תלמידים כל אחת לפי מינם. כלי המחקר היה ראיון קבוצתי על התנסות אישית באלימות מילולית מצד מורה או כלפי מורה.
הממצאים מראים כי מורים משתמשים במילים כדי לתקוף, להשפיל וללעוג למראה הפיזי ולכישורי התלמיד, עדתו, מוצאו והוריו. הם מקללים, צועקים וצוחקים על תלמידים, לרוב בפומבי. הפגיעות נתפשות כלא מוצדקות ולא הוגנות במיוחד כשהמורה מתייג ופוגע בזכות לפרטיות וחיסיון המידע הניתן לו, ובמצבים בהם המורה אינו מבדיל בין התנהגות פרועה ובין טעויות שמקורן בלמידה. ממצאי המחקר מעלים ומגבירים את המודעות להיקף תופעת הפגיעה המילולית והרגשית של המורה במסגרת כיתתית כפי שהן נתפסות בעיני התלמידים.המחקר גם מרחיב את הידע בשיטות מחקר בהתייחסו ליתרונות וחסרונות של ראיון קבוצתי ופרטני עם בני נוער שאינם מרבים לגבר עם מבוגרים.