מס"ע - תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז': דו"ח סופי 2006
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
12.06.06 לינק   

תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז': דו"ח סופי 2006

מהמדור: מורים מתחילים
מחקר זה, שנעשה בחסות גף ההתמחות בהוראה במשרד החינוך, נועד לבחון את תכנית ההתמחות בהוראה משלושה היבטים: רציונל התכנית, יישומה הלכה למעשה ותרומתה. המחקר התמקד בתכנית כפי שהיא מופעלת ביחס למורים מתחילים אשר הכשירו את עצמם ללמד בבית ספר יסודי או בבית ספר על יסודי (ולא בגיל הרך או בחינוך המיוחד) במקצועות ההוראה המסורתיים (ולא בחינוך גופני, אומנות וכדומה) במגזר היהודי ובפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי.

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח