מס"ע - השימוש בהוראה מקוונת במקצוע הלשון בקרב תלמידי תיכון הניגשים לבחינת בגרות בכיתה יא
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
27.02.18 לינק   

השימוש בהוראה מקוונת במקצוע הלשון בקרב תלמידי תיכון הניגשים לבחינת בגרות בכיתה יא

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

מילר, נ' ופורקוש-ברוך, א' (2018). השימוש בהוראה מקוונת במקצוע הלשון בקרב תלמידי תיכון הניגשים לבחינת בגרות בכיתה יא. ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, י' עשת-אלקלעי ואחרים (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

התקשוב מאפשר להתאים את חומר הלימוד ואת קצב הלימוד לכל תלמיד על פי רמתו האינדיבידואלית, והלימוד עצמו מתבצע במקום ובזמן המתאימים לתלמידים. מחקרים מעידים על כך שהלמידה המקוונת משפרת את הישגי התלמידים ואת ציוניהם במבחנים. עם יתרונותיו של התקשוב ניתן למנות הקלה בעומס של עבודת המורה בתרגול, הגברת המוטיבציה אצל תלמידים, ארגון מאתגר של תכנים ומתן משוב מיידי לתלמיד.

שאלות המחקר:

  1. מהם דפוסי השימוש באתר ללמידת הלשון העברית "פשוט לשון"?
  2. האם יש קשר בין ההישגים לבין היקף השימוש באתר ודפוסי השימוש בו?
  3. מהם ההבדלים בין כיתות נחשון ומב"ר (אתגר) בדפוסי השימוש ובהיקף השימוש וההישגים באתר?

מתודולוגיה:

במדגם נבדקו 198 תלמידים בכיתה יא ממרכז הארץ, ברמות שונות. לצורך המחקר בוצעו מבחנים סטטיסטיים הכוללים את כל הנתונים שנאספו מאתר "פשוט לשון", על כלל התלמידים.

ממצאים:

נמצא קשר הדוק בין דפוסי השימוש באתר לבין הישגי התלמידים. נמצא קשר גם בין מספר הפעולות באתר לבין הצלחת התלמיד.

דיון:

המחקר מצביע על חשיבותו של אתר מקוון המלווה את הלימודים הפורמליים בלימודי הדיסציפלינה, ועל יתרונותיו בהערכת המורה את מצב הידע של תלמידיו.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

שיקולים לגבי בחינה ממוחשבת בלשון עברית