מס"ע - מחקר לגבי היחסים בין שני סוגים של אפיסטמולוגיה מדעית המוחזקת בידי מורים למדעים בבתי ספר תיכוניים מבייג'ינג ומניו יורק
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
01.07.17 לינק   

מחקר לגבי היחסים בין שני סוגים של אפיסטמולוגיה מדעית המוחזקת בידי מורים למדעים בבתי ספר תיכוניים מבייג'ינג ומניו יורק

מהמדור: הוראת המדעים

Wang, J., An, G., Ma, Y., & Cai., C. (2017). Research on relationships between two kinds of scientific epistemology held by high school science teachers from Beijing and New York. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 905–922.

מטרת המחקר הייתה לחקור ולהשוות את הקשר בין ההשקפות לגבי הטבע של המדעים לבין החקירה המדעית של מורים למדעים בבתי ספר תיכוניים מבייג'ינג ומניו יורק.

במחקר זה השתתפו 102 מורים למדעים בבתי ספר תיכוניים, 51 מורים מבייג'ינג ו-51 מורים מניו יורק, שענו על שני שאלונים: השקפות לגבי החקירה המדעית-טופס S (Views of Scientific Inquiry-Form S (VOSI-S) והשקפות לגבי טבעו של המדע ( Views of nature of Science-Form C (VNOS-D) ), ובעקבותיו נבחנו תגובותיהם לראיונות עומק.

חקירה זו ציינה שההשקפות של מורים למדעים לגבי שני הסוגים של האפיסטמולוגיה המדעית היו בשלבים שונים, קטגוריות וסיבתיות ולכן יש לכך השפעה רבה על החינוך למדעים ועל המחקר התרבותי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח