מס"ע - השפעת חקר המוח על הפדגוגיה: ראיון עם פרופ׳ יצחק פרידמן
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
08.02.17 לינק   

השפעת חקר המוח על הפדגוגיה: ראיון עם פרופ׳ יצחק פרידמן

מהמדור: פסיכולוגיה חינוכית

"חקר המח מלמד אותנו, שפעולת הלימוד, מייצרת שינויים במוחו של הלומד,[1] שינויים הבאים לידי ביטוי בקשרים שבין תאי העָצָב, ולעיתים (באזורים מסוימים ובגילאים מסוימים), אף ביצירת תאים חדשים ובגזימת תאים קיימים. למורים יש השפעה רבה על מוחו של תלמיד; על מבנהו ועל השינויים החלים בו. מעצם היותם 'מלמדים', מפעילים, המורים מדי יום, מניפולציות ישירות על מוחות תלמידיהם ומעצבים אותם. לפיכך, ראוי שהמורים, יכירו היטב את הבסיס העצבי של הלמידה" (פרופ' יצחק פרידמן, בראיון למגזין אגף מו"פ).

"בשנת הלימודים תשע"ו, נתנה מכללת אחוה, קורסים במספר מסגרות: במסגרת בית הספר ללימודי המשך, במסלול לתואר שני במנהל מערכות חינוך, לאנשי חינוך ומורים ובמסגרת הכשרת מורים בבית הספר לחינוך. בקורסים, נחשפו המורים ופרחי הוראה לידע ולממצאי חקר המוח ואף התנסו, במהלכם, ביישום של שיטות וכלים שנלמדו בקורס. מהתנסות זו, ומדיווחי המורים, נגזרו שלוש תובנות עיקריות:

  1. הידע על המוח, מאשש ומהווה, הסבר מדעי לחלק מהשיטות והכלים שפיתחו המורים, מניסיונם ומתוך היכרותם את השדה החינוכי. הבנה זו חיזקה את תחושת המסוגלות שלהם ואת ההכרה במומחיותם.
  2. ההיכרות עם תפקודי המוח ותהליכי הלמידה שבו, הניעו חלק מהמורים לנסות ולפתח מתודות חדשות וכלים המבוססים על הידע החדש.
  3. הידע על תפקודי המוח גרם למורים להבין טוב יותר את התלמידים, להיות יותר אמפתיים וסובלניים, ולפתח גישה יותר תקשורתית, איתם.


תובנות אלו, חיזקו את ההכרה בחשיבותו של הידע עבור המורים, ואת הצורך בשילובו בתהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי שלהם. בנוסף, הבהירו שתהליך השינוי, והפיתוח של פדגוגיה חדשה, מבוססת חקר-מוח, דורש שיתוף פעולה בינם לבין המורים ולעולם לא יוכל להתפתח ללא הידע והניסיון מהשדה החינוכי".

[1מודל אחוה לנוירופדגוגיה, עמ' 9.

למאמרון המלא במגזין השפעה: מו״פ.ניסויים.יוזמות.חדשנות

ראו גם:

נירופדגוגיה: הזמנה לדו שיח

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח