מס"ע - הקשר בין פנימייה ובין רמת הערכים ורמת האינטליגנציה הרגשית של תלמידים: חקר מקרה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
20.11.16 לינק    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

הקשר בין פנימייה ובין רמת הערכים ורמת האינטליגנציה הרגשית של תלמידים: חקר מקרה

מהמדור: סביבות למידה

דוידוביץ, נ', סואן, ד', רוזנצוויג , א' ולרנר, ח' (2016). הקשר בין פנימייה ובין רמת הערכים ורמת האינטליגנציה הרגשית של תלמידים: חקר מקרה. החינוך וסביבו, ל"ח, 187-165.

במחקר זה נבדק הקשר בין הפנימייה בישראל לרמת הערכים והאינטליגנציה הרגשית בקרב תלמידיה, בהשוואה לתלמידים הלומדים במוסדות אשר אינם פנימייתיים.

הפנימייה במהותה מאופיינת בערכים קולקטיביים, שאפיינו את התרבות בישראל במשך רוב שנותיה, עד שנות התשעים. מאחר שכיום נושבת בישראל הרוח האינדיבידואליסטית, אפשר היה לצפות שמוסד הפנימייה וערכיה ייתפסו מיושנים ולא רלוונטיים בעיני התלמידים כיום.

ואולם, למרבה הפלא, נתגלתה במחקר זה תופעה הפוכה. לא זו בלבד שנמצא קשר מובהק בין הפנימייה ובין רמות גבוהות יותר של ערכים ואינטליגנציה רגשית בקרב תלמידיה (לעומת תלמידים במוסדות שאינם פנימייתיים), אלא היא אף בחירה אישית ואטרקטיבית של הנוער, אשר מרגיש כי נתרם רבות ממוסד זה.

למאמר המלא באתר כתב העת

ראו גם:

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה

תגובות (1)

22.07.18 סלסאביל גמאחנה    |   מככלת כנרת עמק הירדן
רוצה מאמרים