מס"ע - בחינות הסמכה להוראה בצרפת חושפות הטיות במתן ציונים לטובת נשים בדיסציפלינות הנחשבות לגבריות
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
13.10.16 תקציר   

בחינות הסמכה להוראה בצרפת חושפות הטיות במתן ציונים לטובת נשים בדיסציפלינות הנחשבות לגבריות

מהמדור: מדיניות בהכשרת מורים

Breda, Thomas; Hillion, Melina. "Teaching accreditation exams reveal grading biases favor women in male-dominated disciplines in France", Science. 7/29/2016, Vol. 353 Issue 6298, p474-478.

אפליה כנגד נשים נראית כאחת הסיבות האפשריות לתת-הייצוג שלהן במקצועות מסוימים בצֶבֶר מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (science, technology, engineering, and math - STEM). המחברים מראים שאין זה המקרה לגבי המבחנים התחרותיים בצרפת המשמשים לגיוס כמעט כל המורים והמרצים בחינוך התיכוני והעל-תיכוני.

השוואות בין מבחנים "לא עיוורים למגדר" ("non–gender-blind") שנערכו בעל פה לבין מבחנים "עיוורים למגדר" ("gender-blind") שנערכו בכתב בקרב כ-100,000 אנשים ב-11 תחומים שונים במהלך 2013-2006 חושפים הטיה לטובת נשים ההולכת וגוברת בחוזקה ביחס לדומיננטיות הגברית בתחום.

הטיה זו הופכת מדירוג אחוזוני 3 ל-5 עבור גברים בספרות ובשפות זרות לדירוג אחוזוני של כ-10 עבור נשים במתמטיקה, בפיסיקה או בפילוסופיה. לממצאים אלה השלכות עבור הוויכוח אודות ההתערבויות המתאימות להגברת ייצוגן של נשים בתחומים שבהם הן מצויות כעת בתת-ייצוג.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

?A Bias for Women in Science