מס"ע - השקפות ואסטרטגיות סיוע של מורים באשר לתלמידים "ביישניים"
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
06.10.16 תקציר    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

השקפות ואסטרטגיות סיוע של מורים באשר לתלמידים "ביישניים"

מהמדור: פסיכולוגיה חינוכית

Korem, Anat. Teachers’ outlooks and assistance strategies with regard to “shy” pupils. Teaching & Teacher Education , Oct2016, Vol. 59, p137-145

המחקר התמקד בדרך שבה מורים יכולים לסייע לתלמידים ביישניים במסגרת בית הספר. מטרתו הייתה לזהות את תפיסות המחנכים לגבי הנושא והאסטרטגיות שהם יכולים להפעיל עם תלמידים כאלה.

לצורך כך, נערך ניתוח תמטי של התגובות שהתקבלו מחמישה עשר ראיונות עומק עם מחנכים. הממצא העיקרי הוא שתפיסות המחנכים לגבי תלמידים ביישניים הן מסולפות כל עוד שאינם מתייחסים באופן הולם לחוויות הפנימיות של תלמידים ביישניים.

מוצגות גם אסטרטגיות פרקטיות המיועדות לסייע לתלמידים כאלה. אסטרטגיות אלה מודגמות ונידונות בהקשר של הספרות התיאורטית אודות סיוע לתלמידים ביישניים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מחקרים המדגישים את מצוקתם של התלמידים השקטים

תגובות (1)

22.01.17 ליאת בבגני    |   מכללת לוינסקי
שלום
אני מכינה סמינריון על תלמידים שקופים
האם המאמר כולו קיים בעברית?