מס"ע - ביקורי בית של מורים
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
15.09.16 תקציר   

ביקורי בית של מורים

מהמדור: יחסי הורים-ביה"ס

Kronholz, June. TEACHER HOME VISITS. Education Next, Summer2016, Vol. 16 Issue 3, p17-21

המאמר דן במחקר הנוגע לאפקטיביות השותפות בית ספר-משפחה על מנת לעודד הצלחה אקדמית של תלמידים בארה"ב. המאמר מדגיש את תפקידם המרכזי של מורים כמומחים בפדגוגיה בבניית קשר עם משפחת התלמיד ובמתן משוב אודות התלמיד. המאמר מספק גם מידע לגבי הרעיון של הפיכת ביקורי הבית לפורמליים, ולגבי הכשרה ותשלום למורים עבור מאמציהם.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

לחבר את ההורים לבתי הספר: דוח היוזמה למחקר יישומי בחינוך באקדמיה הישראלית למדעים