מס"ע - רב-ממדיות של מעורבות הורית והישגי ילדים במתמטיקה בטאיוואן: השפעה מתווכת של מסוגלות עצמית במתמטיקה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
09.06.16 תקציר    הדפסה מאמר
תגובות
מאמר ותגובות

רב-ממדיות של מעורבות הורית והישגי ילדים במתמטיקה בטאיוואן: השפעה מתווכת של מסוגלות עצמית במתמטיקה

מהמדור: יחסי הורים-ביה"ס

Kung, H. -Y, & Lee, C. -Y. (2016). Multidimensionality of parental involvement and children's mathematics achievement in Taiwan: Mediating effect of math self-efficacy. Learning & Individual Differences, 47, 266-273.

המחקר הנוכחי אישר את המבנה (construct) הרב-ממדי של מעורבות הורית בטאיוואן ובחן את ההשפעות הישירות והעקיפות של מעורבות הורית על הישגי תלמידים במתמטיקה, כלומר, את ההשפעה המתווכת של מסוגלות עצמית מתמטית. הועברו שאלונים ל-1,286 תלמידי כיתה ז' במרכז טאיוואן, ונעשה שימוש במודל של משוואה מבנית.

התוצאות הראו שהמודל הרב-ממדי של מעורבות הורית במתמטיקה הכיל שלושה מרכיבים: אמונות וציפיות של ההורים, מעורבות ניהולית (כלומר, הוראת הורים), ומעורבות מבנית (כלומר, משאבים שהורים מספקים לילדיהם). בנוסף, התוצאות הציעו שמעורבות הורית מקושרת בעקיפין להישגים מתמטיים של תלמידים באמצעות השפעות מתווכות של מסוגלות עצמית מתמטית, באופן חלקי או באופן מלא.

המסגרת המושגית והמדדים יכולים לתרום לעבודה עתידית על הורות, כולל מחקר שמתוכנן למפות את המבנים הרב-ממדיים המתארים מעורבות הורית ומחקרים שחוקרים כיצד מעורבות הורית מעצבת את תוצאות הלמידה של מתבגרים צעירים במתמטיקה באמצעות המסוגלות העצמית המתמטית שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מתמטיקה בבית מובילה להישגים בבית הספר

תגובות (3)

07.10.17 Portal Masa    |   MOFET
Dear Soma
We do not provide such service. Please turn to the article''s authors. Their e-mail address is in the link.
Good luck
05.10.17 sima


Hello
I am Sima Sajjadi, a senior student in psychology of education from Iran.
I saw your article on the Science Direct and read it, it was very interesting and wonderful. I'm interested in conducting research on your subject, but I could not access your questionnaires.
Mr. Hsin-Yi Kung
If possible, send me all of the questionnaires you used in the article " Multidimensionality of parental involvement and children`s mathematics achievement in Taiwan : Mediating effect of math self-efficacy "


Thanks and thanks
05.10.17 sima


Hello
I am Sima Sajjadi, a senior student in psychology of education from Iran.
I saw your article on the Science Direct and read it, it was very interesting and wonderful. I'm interested in conducting research on your subject, but I could not access your questionnaires.
Mr. Hsin-Yi Kung
If possible, send me all of the questionnaires you used in the article " Multidimensionality of parental involvement and children`s mathematics achievement in Taiwan : Mediating effect of math self-efficacy "


Thanks and thanks

שליחת תגובה

  (הכתובת לא תוצג באתר)
בטל שלח