מס"ע - חינוך תלמידים למען העתיד שלהם
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
13.11.14 תקציר   

חינוך תלמידים למען העתיד שלהם

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

Duffy, Elizabeth A. "EDUCATING STUDENTS FOR THEIR FUTURES", Independent School. Fall2014, Vol. 74 Issue 1, p20-26.

המאמר מציע מידע לגבי המגמות הרווחות לגבי הכנת התלמידים לעתיד.

הנושאים שנידונו כוללים התפתחויות משמעותיות עבור בתי ספר כסביבות עבודה לעידוד היצירתיות ושיתוף הפעולה של התלמידים, את חשיבות הטכנולוגיה בחינוך תוך שימוש באינטרנט ובמדיה החברתית, ואת ההכנה של התלמידים לאתגרים העולמיים. 

קישור למאמר באנגלית