מס"ע - קורסי ה-MOOC, מדיניות מוסדית ושינוי הדינמיקות בהשכלה הגבוהה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
06.11.14 תקציר   

קורסי ה-MOOC, מדיניות מוסדית ושינוי הדינמיקות בהשכלה הגבוהה

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

O'Connor, K. (2014). MOOCs, institutional policy and change dynamics in higher education. Higher Education, 68(5), 623-635.

מאמר זה חוקר את ההתפתחות של למידה מקוונת במערכת ההשכלה הגבוהה מפרספקטיבה של מדיניות מוסדית, תוך הסתמכות על ניתוח של השלבים ההתחלתיים של גישות שונות לקורסי ה-MOOC וללמידה מקוונת שננקטו בשלוש אוניברסיטאות אוסטרליות.

המאמר מצביע על ארבעה מאפיינים הנובעים ממשמעויות מוסדיות של יוזמות אלה כולל:

(1) השימוש במדיניות של למידה מקוונת ככלי לתכנון מחדש של תכנית הלימודים;

(2) מתן דגש על תכנון מחדש של תכנית לימודים פנימית כרציונל לבה עבור קורסי MOOC;

(3) הרצון להפיק תועלת מהזדמנויות שיווקיות לעומת האיפוק סביב אימוץ מוחלט של המושג ושל המבנה של קורסי ה-MOOC;

(4) והעדר הדאגות מונעות-הגישה במדיניות האוניברסיטה למרות הדומיננטיות של דאגות אלה בדיון הציבורי הרחב יותר.

הגישה מנוסחת תוך התייחסות לדינמיקות השינוי בהשכלה הגבוהה ומדגישה את העבודה הפנימית של האוניברסיטה בתוך הנרטיב של המדיניות, מה שמציע שזה יוכל לייצג ניסיון לנסח מחדש את הדיון לגבי קורסי ה-MOOC הרחק מהטיעונים הפופולריים לגבי הפרעה שיטתית ובמקום זאת להשתמש בהם כדי לקדם צורות של שינוי המתיישבות עם יעדים אסטרטגיים רחבים יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

הפרופסורים שמלמדים בקורסים אקדמיים מתוקשבים רבי-משתתפים מסוג MOOC