מס"ע - מחקר אמפירי המשווה בין רשת חברתית להתמשחקות (Gamification) בלמידה מקוונת
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
24.07.14 תקציר   

מחקר אמפירי המשווה בין רשת חברתית להתמשחקות (Gamification) בלמידה מקוונת

מהמדור: סביבות למידה ממוחשבות

de-Marcos, Luis; Domínguez, Adrián; Saenz-de-Navarrete, Joseba; Pagés, Carmen  "An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning", Computers & Education. Jun2014, Vol. 75, p82-91.

מאמר זה מציג את התוצאות של בחינה הן של התמשחקות והן של רשת חברתית בקורס לתואר ראשון, תוך השוואה בין שתי הגישות במונחים של ההשפעה שלהן על ההישגים הלימודיים של הסטודנטים, על ההשתתפות בקורס ועל העמדה של הסטודנטים.

ההשפעות של תוסף ההתמשחקות שהוצב במערכת ניהול הלמידה הושוו להשפעות של אתר הרשת החברתית באותה מסגרת לימודית.

המחברים מצאו כי שתי הגישות הציגו ביצועים טובים יותר מאשר הגישה המסורתית של למידה מקוונת במונחים של הישגים לימודיים עבור משימות מעשיות.

אולם, נמצא כי הגישה המסורתית של למידה מקוונת הייתה טובה יותר לגבי הערכת הידע.

בנוסף, תוך קריאת תיגר על ההנחות הנוכחיות, הציונים ושיעורי ההשתתפות נותרו נמוכים בעת שימוש בכלים החדשים, אף על פי שהעמדות של הסטודנטים היו חיוביות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

התמשחקות (Gamification) בהוראה