מס"ע - העצמת יכולות כתיבה באמצעות שימוש בצילומים בשיעור
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
25.03.14 לינק   

העצמת יכולות כתיבה באמצעות שימוש בצילומים בשיעור

מהמדור: קריאה, כתיבה וטקסטים
הרבה מורים לתלמידים המתקשים בכתיבה מחפשים דרכי הוראה חדשות שיקדמו למידה משמעותית, במאמר מסוים מצאה לימור ליבוביץ דוגמה ליישום אוריינות מולטימודאלית (מודאליטי=אופנויות) בשיעורי שפה.החידוש- שימוש במצלמה ובמשחק תפקידים לקידום קריאה וכתיבה (ותהליכי טיוט).

למאמר